Borverk Torna Freze

Torna ve freze tezgâhlarında kapasitenin üstünde işler olduğunda bu tür parçaları Borwerk (yatay delik tezgâhları) makinalarında işlenmektedir. Almanca delik işleme anlamında kullanılan Bohrwerke kelimesi yaygın olarak kullanılarak ülkemizde Borwerk olarak dile getirilmektedir.

Yatay kullanımı sayesinde çok geniş alana sahip işlerin bile rahatlıkla delme, delik büyütme gibi işlemelerine tek bağlamda uygulanabildiği bir tezgâhtır. Yatay veya dikey olarak kullanmanız mümkündür. Freze tezgâhlarında ve CNC makinalarında kullanılan tekli veya çoklu uçlar bu makinede de kullanılabilmektedir. Kesici takım ve malzemelerinin aynı olmasıyla kullanımda kolaylığı ve uyumu yaygın kullanılmasını sağlamaktadır.